Po Hitlerově sebevraždě převzal Großadmiral Karl Dönitz 1. května 1945 úřad říšského prezidenta a následující den pověřil sestavením nové říšské vlády Johanna Ludwiga hraběte Schwerin von Krosigk. Poprvé nový kabinet, v němž nechyběl např. Albert Speer, zasedl 3. května, nicméně neměl větší význam – snad jen kromě podepsání kapitulace Německa a snahy dostat co nejvíce uprchlíků z dosahu Rudé armády.

Po kapitulaci ještě vláda zhruba dva týdny existovala v tzv. Sonderbereich Mürwik (Zvláštní oblast Mürwik), vojenské oblasti v části severoněmeckého Flensburgu o rozloze asi 14 km2. Tam měla relativní volnost pohybu, než byli zbývající prominentní nacisté (kromě členů poslední vlády šlo i o vojenské velitele, jako např. Alfred Jodl) 23. května 1945 zatčeni britskou vojenskou policií a uvězněni. Většina z nich později stanula před Norimberským tribunálem nebo jiným soudem.

V letech následujících po kapitulaci rozhodovaly o osudu Německa výhradně spojenecké okupační orgány a další německá "federální" vláda (pouze však pro západní okupační zóny) nastoupila do úřadu až v září 1949.Členové vlády ve Flensburgu, admirál Karl Dönitz, za ním ministr Albert Speer a generál Alfred Jodl, jsou eskortováni britskou vojenskou policií.
Zdroj: Wikimedia Commons