Dne 12. prosince 1941 vláda Slovenské republiky oznámila, že se nachází ve válečném stavu s USA a Velkou Británií. Zpráva Slovenské tlačové kancelárie:

STK. Bratislava. 12. decembra 1941

Na základe článku 3. Paktu troch mocností zo dňa 27. septembra 1940, ku ktorému Slovensko pristúpilo dňa 24. novembra 1940, vyhlasuje slovenská vláda, že podľa rozhodnutia prezidenta Republiky Slovenská republika sa pokladá odo dneška vo vojnovom stave so Spojenými štátmi americkými a s Veľkou Britániou.