Dne 12. prosince 1941 vláda Slovenské republiky oznámila, že se nachází ve válečném stavu s USA a Velkou Británií. Zpráva Slovenské tlačové kancelárie:

STK. Bratislava. 12. decembra 1941

Na základe článku 3. Paktu troch mocností zo dňa 27. septembra 1940, ku ktorému Slovensko pristúpilo dňa 24. novembra 1940, vyhlasuje slovenská vláda, že podľa rozhodnutia prezidenta Republiky Slovenská republika sa pokladá odo dneška vo vojnovom stave so Spojenými štátmi americkými a s Veľkou Britániou.

Oficiální deník Slovák toto vyhlášení komentoval dne 16. prosince 1941 následovně:

Spojené štáty americké sú súčiastkou stareho sveta a jeho sústavy. Preto udržaním tejto liberalisticko-demokratickej sústavy silou-mocou usilujú sa zachrániť vládu sveta pre plutokratickú spoločnosť. Z tohto dôvodu od samého začiatku terajšieho vojnového konfliktu stoja proti mladým národom, ktoré usilujú o nový a spravodlivejší svetový poriadok.

Skutočnosť je teda ta, že v dnešnom boji dvoch svetov, nachádza sa Amerika na strane starého sveta.

No práve preto, že stojí na strane zúfalých obhajcov starého systému, nemá nijakých nádejí na víťazstvo. Je zákonom vývinu, že čo je staré, zhnité a prežité, to musí podľahnúť a ustúpiť pred príchodom sil, ktoré sú povolané tvoriť nový svet, nové spravodlivejšie poriadky, a tým zisťujú víťazné pokračovanie zdravého života.

Slovensko je vo fronte týchto nových síl. Preto sa prirodzeným vývinom veci a logikou dôslednosti nachádza dnes vo vojne s Amerikou.

Slovensko stalo sa samostatným, keď nové sily, predstavovené Nemeckou ríšou, začaly na kontinente likvidovať starý liberalisticko-kapitalistický poriadok. Preto Slovensko svoju nezávislosť ďakuje skutočnosti, že svoje národné snahy spojilo s postupom nového ducha, ktorý modifikuje Europu podľa zásad národného socializmu.

V tomto smysle od samého začiatku postavilo sa po bok Nemecka a potom medzi národy "Trojpaktu", ktoré bojujú o nový svetový poriadok. Od samého začiatku bralo teda Slovensko aktívnu účasť v boji o novú Europu. V dôsledku tejto skutočnosti zapojilo sa teraz teda logicky a dôsledne i do vojny s Amerikou.

Amerika predstavuje starý svet, a preto v boji o nový život musí podľahnúť.

Slovensko zase nachodí sa v spoločnom fronte mladých národov, ktoré zápasia o podmienky lepšieho života, o nový svet, a preto zvíťazia.

Ináč vypovedanie vojny Amerike zo strany Slovenska má symbolický význam a dokumentuje najmä jeho solidaritu so spoločným frontom národov Trojpaktu.


Vodca a prezident republiky Jozef Tiso (uprostřed) na mostě přes Dněpr
při návštěvě slovenské armády na okupované Ukrajině
(foto: Od Tatier po Kaukaz, Bratislava 1943)