Dne 17. května 1939 proběhlo na území zvětšené Německé říše sčítání lidu. Sčítalo se i v březnu 1938 obsazeném Rakousku (Ostmark) a na podzim 1938 odstoupeném čs. pohraničí (Sudetská župa, jihočeské a jihomoravské pohraničí bylo přičleněno k sousedním župám). Protektorátu a Memelu se sčítání netýkalo.

Celkem bylo na území Německé říše napočítáno 79,4 mil. obyvatel. Nejlidnatější německou zemí bylo Prusko s 41 mil. obyvatel, na druhém místě bylo Bavorsko s 8 miliony. Na území Sudetské župy (Sudetengau) bylo napočítáno 2,9 mil. lidí, na území bývalého Rakouska 6,9 miliónu. Spolu s Protektorátem Čechy a Morava (asi 7 mil. obyv.), Memelem (asi 153 tisíc obyv., obsazen 22. března 1939) a Gdaňskem (Danzig, asi 407 tis. obyv.) dosahoval na podzim 1939 počet obyvatel Velkoněmecké říše asi 87 milionů.

Největší města v Německé říši (včetně protektorátu) podle počtu obyvatel:
Město
Počet obyvatel
Berlín (Berlin)
4 338 767
Vídeň (Wien)
1 920 390
Hamburg
1 712 843
Praha (Prag)
962 000
Mnichov (München)
828 938
Kolín nad Rýnem (Köln)
769 437
Lipsko (Leipzig)
707 578
Essen
667 004
Drážďany (Dresden)
630 664
Vratislav (Breslau)
630 041
Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
553 462
Düsseldorf
541 625
Dortmund
539 682
Hannover
471 175
Stuttgart
458 166
Duisburg
435 532
Norimberk (Nürnberg)
422 883

Nejlidnatější města v Sudetské župě (kromě Znojma):
Město
Počet obyvatel
 
Liberec (Reichenberg)
69 279
 
Ústí nad Labem (Aussig)
67 835
 
Karlovy Vary (Karlsbad)
53 339
 
Opava (Troppau)
47 535
 
Cheb (Eger)
35 540
 
Chomutov (Komotau)
33 475
 
Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neisse)
28 867
 
Teplice-Šenov (Teplitz-Schönau)
26 248
 
Krnov (Jägerndorf)
25 318
 
Znojmo (Znaim)
24 952
součást župy Niederdonau
Most (Brüx)
23 783
 
Aš (Asch)
23 081
 
Varnsdorf (Warnsdorf)
21 177
 
Podmokly (Bodenbach)
20 024
 

Zdroj
  • JRO-Taschenatlas, München 1940