Klajpeda (Němci nazývaná Memel) byla od svého založení r. 1252 součástí Východního Pruska, ovšem článek 99 Versailleské smlouvy ji oddělil a předal pod správu Společnosti národů. Dne 10. ledna 1923 ji ovšem Litevci obsadili, čemuž mocnosti jen přihlížely a konvence z 8. května 1924 zaručovala přístavu samosprávu pod litevskou svrchovaností.

S tím se ovšem německé obyvatelstvo nesmířilo a po „osvobození“ Sudet vyhlíželo podobný osud. Ve volbách 11. prosince 1938 zvítězil proněmecký proud.

V noci z 21. na 22. března 1939 se Litevci pod velkým tlakem rozhodli vzdát se Klajpedy (dobová propaganda to označila za volbu mezi „šílenou, nákladnou cestou, jíž se vydala Praha“ a „dobrovolným, postupným přistoupením k dohodě s Německem“ — přičemž „prezident Smetona byl natolik státníkem, že si vybral druhou cestu“) a 22. března 1939 tak mohl Goebbels oznámit světu, že Memel (Klajpeda) je opět součástí německého státu.


Německé jednotky v nově připojeném přístavu Memel, březen 1939. Zdroj: Wiki Commons.