Americký prezident F. D. Roosevelt podepsal 11. března 1941 jeden z nejdůležitějších zákonů celé války – Zákon o půjčce a pronájmu (Lend-Lease Act). USA tím dostaly do rukou prostředek, jak „prodat, předat kontrolu nad, vyměnit, pronajmout, půjčit nebo se jinak zbavit ve prospěch jakékoliv vlády [jejíž obranu prezident považoval za klíčovou k obraně Spojených států] jakéhokoliv obranného materiálu“. Původně byl určen pro pomoc Británii, které docházely prostředky k nákupu amerického válečného materiálu, v dubnu 1941 byla působnost zákona rozšířena na Čínu a v říjnu téhož roku i na SSSR.