Z Prahy do Terezína přijel transport „Ak“. Takzvané Aufbaukommado, nebo-li komando výstavby čítající 342 mužů pod vedením Dr. Egona Poppera má za úkol připravit nedávno opuštěné kasárenské budovy k ubytování tisíců Židů, kteří budou koncentrováni v terezínské pevnosti.

Vzniká ghetto Terezín.

Zde je více podrobností k transportům do Terezína.