Dne 11. listopadu 1918 v ranních hodinách bylo uzavřeno příměří mezi Německem na jedné a státy Dohody a mocnostmi přidruženými na straně druhé. Příměří vstoupilo v platnost v jedenáct hodin pařížského času. Boje první světové války skončily.

Toto výročí se v některých zemích (včetně ČR) slaví jako Den válečných veteránů.