V pondělí dne 11. listopadu 1918 bylo uzavřeno příměří mezi Německem na jedné a státy Dohody a mocnostmi přidruženými na straně druhé. Příměří vstoupilo v platnost v jedenáct hodin pařížského času. Boje první světové války skončily.

Toto výročí se v řadě zemí připomíná jako vzpomínka na padlé vojáky — ve Velké Británii a někdejších britských dominiích připomínají Remembrance Day (též Poppy Day), stejný den připomínají i v Belgii a Francii (tam jako Jour du Souvenir). Symbolem tohoto dne v Británii, zemích Commonwealthu a v Belgii je květ vlčího máku, ve Francii květ chrpy.

V USA se slaví jako „Veterans Day“ (připomínku padlých vojáků pak mají v květnu jako „Memorial Day“).


Obraz zobrazující maršála Focha, který přijímá německou delegaci k podpisu příměří ve vagonu v Compiègne
Foto: Wiki Commons