Skupina komunistického odboje soustředěná kolem mladého elektrikáře Herberta Bauma se neúspěšně pokusila zapálit berlínskou expozici výstavy Sovětský ráj.

Účelem putovní výstavy, kterou připravilo propagandistické oddělení NSDAP, bylo ospravedlnění útoku na Sovětský svaz a vyvrácení iluzí o životě dělníků v SSSR. Současně byla výstava zaměřená ostře antisemitsky, protože nacisté považovali SSSR za stát ovládaný židy. Proto se výstava, kterou ve dnech 8. května až 21. června 1942 navštívilo podle oficiálních údajů 1,3 milionu návštěvníků, nevyhnutelně stala cílem akcí komunistického odboje. Skupina Rotte Kapelle po Berlíně rozšiřovala letáky ironicky nadepsané „Nacistický ráj“ (Nazi-Paradies); Baumova skupina se rozhodla pro žhářský útok.

V pondělí 18. května tři členové skupiny, Joachim Franke, Werner Steinbrink a Herbert Baum, propašovali do areálu výstaviště v parku Lustgarten zápalnou nálož, která sice explodovala, ale požár byl rychle uhašen a nezpůsobil žádné větší škody. Gestapo pak žháře rychle vypátralo a protože většina členů skupiny byla židovského původu, bylo preventivně zatčeno na 500 židů a polovina z nich byla 18. srpna 1942 popravena ve věznici Plötzensee. Baum zahynul už ve vyšetřovací vazbě (pravděpodobně sebevraždou). Někteří historikové velký rozsah represí přičítají vražedné hysterii v období druhé Heydrichiády.