U pobřeží Irska byl okolo 19:40 německou ponorkou torpédován a potopen britský osobní parník S.S. Athenia, na palubě bylo 1103 cestujících (včetně několika stovek cestujících z Kanady a USA) a 315 členů lodní posádky. Loď byla v rozporu s válečným právem torpédována bez výstrahy, jen pár hodin poté, co vypršelo britské ultimátum a Spojené království spolu s Francií vyhlásily Německu válku. Celkem o život přišlo 112 lidí — 93 pasažérů a 19 členů posádky. (Počty mrtvých se v nejrůznějších publikacích liší, pohybují se od 112 do 128 osob. Vesměs se ovšem počty obětí sejdou na počtu členů posádky lodi — devatenáct z nich zahynulo, a na počtu 28 mrtvých amerických cestujících.)

Loď se stala obětí ponorky U 30 (typ VII A), které velel Oberleutnant zur See (později Kapitänleutnant) Fritz-Julius Lemp (* 19. února 1913, † 9. května 1941), který přišel o život při zajetí ponorky U 110. (U 30, na rozdíl od svého velitele, přežila válku jako cvičná, byla potopena vlastní posádkou 5. května 1945 nedaleko Flensburgu. Vrak byl v roce 1948 vyzdvižen a putoval do hutí.)

Mezi 93 mrtvými pasažéry bylo i osmadvacet amerických občanů. Němci proto svůj podíl na zkáze lodi tajili (mimo jiné také byl dodatečně zfalšován zápis v lodním deníku) z obavy, aby se tento jejich první úspěch nad britskou obchodní plavbou nestal záminkou ke vstupu USA do války, jako se to stalo v případě potopení R.M.S. Lusitania za první světové války (šlo o sesterskou loď neméně známé R.M.S. Mauretania, která opakovaně získala tzv. Modrou stuhu; prvně v listopadu 1907, celkem sedmkrát při překonávání Atlantiku východním směrem a dvakrát směrem západním, překonala ji až německá loď Bremen v červenci 1929). Lemp ovšem byl 27. září 1939 vyznamenán Železným křížem II. třídy a 1. října 1939 následovalo povýšení do hodnosti Kapitänleutnant. Přitom zatím absolvoval jen jedinou bojovou plavbu (návrat do přístavu 27. září 1939) a mimo Athenie potopil jen 9 625 BRT (hrubá prostornost lodi, udává objem všech uzavřených prostor plavidla), šlo o dva nákladní parníky.

Loď byla postavena, včetně strojního vybavení, skotskou loděnicí Fairfield Shipbuilding & Engineering Company Limited. Trup Athenie byl spuštěn na vodu v sobotu 28. ledna 1922, dokončena 1923. Tonáž 13 581 BRT, čistá prostornost 8 197 NRT (po přestavbě). Loď poháněly dvě sestavy parních turbín, které roztáčely dvě lodní vrtule přes dvoustupňové reduktory, dosahovala rychlosti až 15,5 uzlu. Délka lodi (mezi svislicemi, LPP) byla 160,416 m, šířka 20,239 m a boční výška 11,613 m.