V pátek 16. prosince 1938 se uskutečnila poslední schůze Poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé před příchodem německých jednotek a vyhlášením Protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939. Bezprostředně po návratu z Berlína totiž nově jmenovaný protektorátní prezident Hácha obě komory parlamentu rozpustil.