Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich svolal do Prahy poradu předních zástupců bezpečnostních složek a organizací zodpovědných za řešení „židovské otázky“, která měla vyřešit problémy s deportací Židů z protektorátu na východ.

Protože ghetta v okupovaném Polsku a v Pobaltí byla beznadějně přeplněná, padlo rozhodnutí splnit Vůdcův rozkaz přechodným soustředěním protektorátních Židů v jednom nebo dvou ghettech "vystěhovaleckých táborech".

Pro území Čech se od počátku uvažovalo s využitím staré posádkové pevnosti Terezín; na Moravě se přechodně uvažovalo o několika menších městech a o uprchlickém táboře u Kyjova. Nakonec bylo vytvořeno ghetto jediné - Terezín - a jeho omezená kapacita se řešila průběžným odesíláním Židů do vyhlazovacích táborů.


Národní hřbitov v Terezíně
Foto: Wiki Commons