Dne 29. září 1938 byla v Mnichově čtyřmi mocnostmi (Německo, Velká Británie, Francie, Itálie) dojednána dohoda o odstoupení československého pohraničí ve prospěch Německa. Podepsána Chamberlainem, Daladierem, Mussolinim a Hitlerem byla po půlnoci již 30. září (datována 29. září). Československá vláda dohodu 30. září 1938 přijala.


K tématu: