Dne 29. září 1938 byla v Mnichově čtyřmi mocnostmi (Německo, Británie, Francie, Itálie) podepsána dohoda o odstoupení československého pohraničí ve prospěch Německa. Československá vláda dohodu 30. září 1938 přijala.

K tématu: