Od roku 1940 byla Korsika okupována italskými vojsky. Poté, co německé jednotky začaly opouštět Sardinii ve snaze se právě přes Korsiku dostat na italskou pevninu, byla rychle spuštěna operace Vesuv, vylodění jednotek francouzského I. sboru na jihozápadním pobřeží ostrova, v přístavu Ajaccio.

Němcům se ale povedlo obsadit Bastiu na severu ostrova a dostat jádro svých sil do bezpečí dříve, než jim v tom mohli Francouzi a Italové (kteří přešli na spojeneckou stranu) zabránit. Korsika byla za osvobozenou prohlášena 4. října.