Německá vojska, evakuující se ze Sardinie přes Korsiku na italskou pevninu, svedla 3. října 1943 na severnějším z obou ostrovů poslední boj. V okolí přístavu Bastia zbývající němečtí vojáci bojovali s francouzskými silami, které se na ostrově vylodily tři týdny předtím. Za zajištěnou (a tedy i osvobozenou) byla Korsika prohlášena následujícího dne.

Němci kromě 350 zajatých ztratili ještě 700 mrtvých a raněných vojáků, francouzské ztráty se počítaly na více než 300 mrtvých a raněných. Italové (zejména v počátcích bojů, kdy s Němci bojovali o kontrolu nad přístavem) ke svým ztrátám připočítali asi 800 mužů.


Pomník osvobození
Foto: Wiki Commons