Dne 2. února 1939 nastoupil tehdy bývalý prezident a ministr zahraničí Československé republiky Edvard Beneš na loď, která ho dopravila do Spojených států amerických. Zde nastoupil na místo profesora sociologie chicagské univerzity. Několik dní před odplutím v listu Sunday Referee prohlásil: „S politikou nemám už co dělat, naprosto a definitivně jsem ji zanechal“.1

Blíže viz: Beneš v USA 1939


1 Přítomnost, 8. 2. 1939, č. 6, s. 82.