Dne 16. prosince 1941 čs. exilová vláda v Londýně oznámila nótou spojeneckým státům, že Československo je ve válečném stavu se všemi státy, které jsou ve válečném stavu s Velkou Británii, USA a SSSR, a že válečný stav Československa s Německem a Maďarskem trvá od chvíle, kdy se vlády těchto států dopustily násilných činů proti ČSR.

Blíže viz: Začátek válečného stavu mezi ČSR a Německem