Když americké jednotky odrazily první pokus Němců o dobytí Bastogne, zkusili obléhatelé 22. prosince 1944 ultimátum. Generál von Lüttwitz v něm dával dvouhodinovou lhůtu na čestnou kapitulaci, jinak hrozil úplným vyhlazením amerických jednotek. Když se poselství dostalo k velícímu důstojníku slavné 101. výsadkové divize, generálu McAuliffovi (velitel divize gen. Taylor byl v době ardenské ofenzívy mimo jednotku a připojil se k ní až 27. prosince), zprvu si myslel, že se chtějí vzdát Němci. Na upozornění, že kapitulace je požadována od něj, odpověděl: „Us surrender? Aw, nuts!“, což by se dalo zhruba přeložit jako: „Vzdát se my? Ále, houby.“

Americké jednotky vydržely v obležení až do 26. prosince, kdy k nim 3. armáda prorazila koridor.