Dne 21. prosince 1944 bylo dokonáno obklíčení amerických jednotek (101. výsadkové divize, částí 9. a 10. obrněné a 110. pěší divize, 73. praporu obrněného polního dělostřelectva a 705. praporu stíhačů tanků) v belgickém městě Bastogne.