Dne 19. dubna 1943 zaútočily německé jednotky pod velením SS-Sturmbannführera Jürgena Stroopa na varšavské ghetto, tzv. Grossaktion Warschau. Proti slabě vyzbrojeným židovským bojovníkům ŻZW a ŻOB nastoupilo asi dva tisíce dobře vyzbrojených a vycvičených vojáků Waffen SS, policie, Gestapa, SD apod.

Polští odbojáři se židům snažili pomoct útokem na zeď obepínající ghetto, ale všechny pokusy skončily neúspěšně. Po deseti dnech organizovaný odpor ustal, přestřelky a „čištění“ ghetta ale pokračovaly. Oficiálně boje skončily 16. května 1943.

Podle Stroopovy zprávy, původně nazvané „Es gibt keinen jüdischen Wohnbezirk in Warschau mehr!“ („Ve Varšavě již není žádná židovská čtvrť!“), při bojích zahynulo na třináct tisíc židů a většina ze zbývajících padesáti tisíc byla deportována do koncentračních táborů, nejčastěji do Treblinky.