V noci na pátek 24. září 1943 Bomber Command provedlo diverzní nálet na Darmstadt v Hesensku. Bylo nasazeno 29 bombardérů — 21 čtyřmotorových Lancasterů a 8 lehkých dvoumotorových bombardérů de Havilland Mosquito patřících k PFF (Path Finder Force). Při diverzní akci nebyl ztracen žádný stroj.

Zcela okrajová akce s nasazením minima strojů ve městě způsobila až nečekaně těžké škody — byla zasažena řada menších průmyslových podniků (žádný větší průmysl ve městě s asi 110 000 obyvateli nebyl, ovšem značný význam měl tamní železniční uzel), 273 obytných budov bylo v různém stupni poškozeno, o život přišlo 147 lidí. Tento vysoký počet mrtvých při zcela okrajovém diverzím náletu je zvlášť nápadný, pokud si to srovnáme se 102 mrtvými v Mannheimu, na který byl téže noci podniknut těžký nálet celkem 620 britskými čtyřmotorovými bombardéry (vedle toho se náletu také zúčastnilo 5 amerických Fortressů z 8th AF), vedených osmi Mosquity Path Finder Force. Lze si přitom položit otázku, nakolik se vedení města staralo o bezpečnost svých občanů — popřípadě, zda-li se z tohoto náletu poučilo do budoucna. Tato otázka zvláště vyvstane v souvislosti s tím, že za necelý rok, v září 1944, když rovněž vcelku okrajový nálet (byl proveden pouze za účasti 226 Lancasterů a 14 „značkařů“ z 5th Group RAF) město z velké části zcela zničil.