V noci z 11. na 12. září 1944 podniklo 226 Lancasterů a 14 Mosquit z 5. Group Bomber Command RAF nálet na Darmstadt. Za jasné noci a přesně umístěných značek bylo bombardování vysoce koncentrované: ve městě se utvořila ohnivá bouře, která prakticky zničila centrum a přilehlé čtvrti. Počet obětí se vyšplhal na číslo 8433, naopak RAF muselo odepsat dvanáct Lancasterů.

Tento nálet je hojně kritizován odpůrci spojeneckého bombardování, kteří poukazují na fakt, že se ve městě nenacházela žádná významnější koncentrace průmyslových závodů. Obhájci naopak argumentují tamním železničním uzlem. Nezpochybnitelnou skutečností tak zůstává, že relativně méně významný Darmstadt podlehl stále se zlepšujícím technikám Bomber Command v době, kdy velká německá města již ležela v rozvalinách.