Do Třeště dorazila 7. května 1945 z Jihlavy německá trestná výprava, která měla potlačit místní povstání - v předchozích dnech byli v Třešti odzbrojováni němečtí vojáci a uvězněni někteří nacisté a gestapáci. Po obsazení města Němci vyhlásili stanné právo, procházeli domy a několik desítek mužů podezřelých z účasti na povstání shromáždili u školy.

Celkem 34 mužů bylo následně postupně zastřeleno, na jejich výběru se podílela místní spolupracovnice gestapa Herta Kašparová (po válce odsouzena k trestu smrti a veřejně popravena 13. září 1946). Dalších 24 mužů v Třešti a okolí padlo při střetech s Němci v posledních čtyřech dnech války.