V letovisku Dumbarton Oaks nedaleko Washingtonu se sešli zástupci čtyř spojeneckých velmocí (USA, Velká Británie, SSSR, Čína), aby projednali návrhy na vytvoření poválečné organizace, která by zajistila světový mír a bezpečnost (budoucí Organizace spojených národů).

Na konferenci byl vytvořen koncept budoucího statutu nové mezinárodní organizace a jejích institucí: valného shromáždění, rady bezpečnosti, sekretariátu a mezinárodního soudního tribunálu.

Na tuto konferenci navázala následujícího roku konference v San Francisku, kde byla dokončena a zástupci padesáti států podepsána Charta OSN.