Dne 26. června 1945 podepsalo v San Francisku 50 z 51 zakládajících států Chartu OSN (Polsko se přidalo později).