Na základě usnesení čs. vlády z 4. června 1945 byl prezidentem Edvardem Benešem dne 6. června 1945 na Pražském hradě večer udělen nejvyšší československý Řád Bílého lva sovětskému maršálu I. S. Koněvovi, maršálu R. J. Malinovskému, maršálu tankových vojsk P. S. Rybalkovi a armádnímu generálu A. I. Jeremenkovi (foto). Čs. vyznamenání byla udělena i dalším 33 sovětským velitelům. Večerní recepce na Pražském hradě se účastnilo na 300 hostů


Koněva, Rybalka a Jeremenka v Praze očekávaly již odpoledne davy Pražanů na Staroměstském náměstí. Uvítáni byli pražským primátorem Vackem a zástupci Brna a Moravské Ostravy. Slavnostního shromáždění se účastnili i členové vlády. Maršál Koněv byl jmenován čestným občanem Prahy a na zeď Staroměstské radnice byla umístěna pamětní deska. Koněv pronesl krátký projev:

Pane předsedo vlády!
Občané města Prahy!

Jménem sovětských vojsk, jež osvobodila Československo, zdravím Vás a blahopřeji Vám k vítězství, jehož dobyla Rudá armáda a armády našich spojenců, Američanů a Angličanů, nad fašistickým Německem, nad silami zla a agresí.

Všichni nyní budeme společně pečovat o upevnění vítězství a o bezpečnost svobodymilovných národů. Cítíme se velmi poctěni tím, že jsme byli zvoleni čestnými občany měst: hlavního města Československa, Prahy, jakož i měst Brna a Moravské Ostravy, a děkujeme za vyznamenání nejvyššími řády Československé republiky.
Považuji vše to za výraz díků československého národa a vlády sovětskému národu, Rudé armádě - osvoboditelce slovanských národů z fašistické tyranie a našemu vojevůdci, hlavnímu veliteli maršálu Sovětského svazu soudruhu Stalinovi, za úspěšné boje, jež měly za následek zničení a vyhnání německých uchvatitelů z Československé republiky. Přátelství národů Československa a Sovětského svazu, upevněné krví jejich armád v krutých bojích proti fašistické německé armádě - doufám - bude trvalé a přinese další příznivé plody v poválečném zajištění míru a bezpečnosti v Evropě.

Hitlerismus byl zničen. Žádné temné síly a zbylí ještě tajní přisluhovači fašismu, ani jejich pletichy nebudou v žádném případě za překážku tomu, aby si národové mohli vybudovat poválečný mír. Je důležité, aby tito nepřátelé byli včas vypátráni a aby jim nebyla dána možnost rozšiřovati provokační činnost a rozsévat nedůvěru mezi národy.

Ať žije československý národ, jeho vláda a president republiky Beneš!
Ať žije pevné přátelství národů Československa a Sovětského svazu!

Jak informovaly Svobodné noviny: