Hitlerův zástupce, Rudolf Hess, provedl na svém osobním stroji Messerschmitt Bf 110D, W.Nr. 3869, „VJ+OQ“ 11. května 1941 let do Skotska, kde vyskočil padákem. Jeho pohnutky nejsou dodnes zcela objasněny, nicméně téměř jistou se jeví domněnka, že skutečně choval naději na uzavření separátního míru mezi Německem a Británií během své mise.

O jeho životě před letem i různých teoriích zabývajících se motivací jeho letu doporučuji odpověď Život Rudolfa Hesse před letem do Británie.