Po úmrtí Reinharda Heydricha je jeho nástupcem v pozici zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě jmenován SS-Oberstgruppenführer Kurt Daluege. Ke dni 20. srpna 1943 je ale z funkce odvolán a spolu s ním je funkce říšského protektora zbaven i Konstantin von Neurath (od 27. září 1941 oficiálně na „zdravotní dovolené“). Místo něj do úřadu nastupuje dosavadní ministr vnitra říšské vlády Wilhelm Frick (ve vládě nadále zůstává jako ministr bez portfeje).