Dne 27. září 1941 byl Říšský protektor v Čechách a na Moravě Konstantin von Neurath poslán na „zdravotní dovolenou“ a jako jeho zástupce po „dobu jeho nemoci“ přišel Protektorátu vládnout SS-Obergruppenführer und General der Polizei Reinhard Heydrich. Ještě týž den vyhlašuje stanné právo, dává si prakticky neomezenou moc a nechává zatknout předsedu protektorátní vlády, generála Eliáše.