V noci na sobotu 9. října 1943 provedlo Bomber Command diverzní nálet na Brémy. Hlavním cílem bylo rozptýlit německou pozornost a zakrýt cíl pro hlavní útok, který tuto noc mířil na Hannover.

Výsledkem sice bylo poměrně po značné ploše rozptýlené bombardování cíle, nicméně to nebylo hlavním účelem této operace (a naopak útok na Hannover se ukázal jako velice ničivý). Náletu se zúčastnilo celkem 119 čtyřmotorových bombardérů — 95 Stirlingů (No. 3 Group RAF), 17 Halifaxů a 7 Lancasterů (No. 8 Group RAF, Path Finder Force). Jednalo se do té doby o největší počet strojů RAF, které byly nasazeny k zakamuflování cíle náletu. Z tohoto uskupení byly sestřeleny dva Stirlingy (1,68 procenta). Šlo o tyto stroje:
Stirling III s/n BK655, XY-X, 90. squadrona,
Stirling III, s/n BK687, HA-R, 218. squadrona.