V noci z pátku na sobotu 9. října 1943 provedlo britské Bomber Command nálet na Hannover. Vzlétlo celkem 504 britských bombardérů (282 Lancasterů, 188 Halifaxů, 26 Wellingtonů a 8 Mosquit). Počasí bylo příznivé, s dobrou dohledností, a PFF přesně označilo předem vybraný cílový bod. Následoval dobře soustředěný útok na zastavěné oblasti v pásu o délce kolem tří kilometrů, šlo o zřejmě nejničivější nálet na Hannover za celou válku. Telefonní linky a rozvody elektrického proudu byly vážně narušeny hned na počátku náletu (zejména narušení el. rozvodu se samozřejmě později projevilo na zpomalení obnovy výroby), rovněž byl na mnoha místech porušen vodovodní řad, takže byla narušena i dodávka vody k požárním hydrantům. Náletem byly vážně zasaženy mj. gumárenské podniky Continental (známý výrobce pneumatik), rovněž tak strojírenská firma Hanomag. Celkem bylo zcela zničeno 3932 budov, dalších více než třicet tisíc bylo v různém stupni poškozeno. O život přišlo na dvanáct set lidí.

Byl to poslední nálet na Německo, kterého se účastnily dvoumotorové Wellingtony, šlo o stroje polské 300. a kanadské 432. squadrony, byl ztracen jediný, patřící 432. squadroně. (Wellington Mk.X, s/n LN451, QO-W.) Poté Wellingtony u Bomber Command již operovaly, do nahrazení čtyřmotorovými typy, již jen nad okupovanou západní Evropou, případně kladly protilodní miny podél pobřeží kontinentu.

Britové při tomto náletu ztratili 28 strojů, 14 Lancasterů, 13 Halifaxů a jeden Wellington (5,56 procenta). Stroje Bomber Command tuto noc provedly celkem 660 bojových vzletů, sestřeleno bylo třicet letounů (4,55 procenta).