Dne 7. listopadu 1938 přišel sedmnáctiletý polský žid Herschel Grynszpan na německé velvyslanectví v Paříži a tam zastřelil devětadvacetiletého legačního tajemníka Ernsta Eduarda vom Ratha v domnění, že se jedná o tamního německého velvyslance.

Jako motiv Grynszpan uvedl špatné zacházení nacistických úřadů s jeho rodinou. V říjnu 1938 totiž nacisté vyhostili 12 tisíc židů, kteří pocházeli z území, které se po první světové válce stalo součástí Polska, a deportovali je do Polska, které však židy odmítlo přijmout a ti pak živořili v provizorních táborech na hranicích. Mezi postiženými byli také Grynszpanovi rodiče, on sám v té době pobýval u příbuzných ve Francii. 

Mladý nacista vom Rath o dva dny později utrpěným zraněním podlehl, což dalo Goebbelsovi a ostatním nacistům do ruky vynikající záminku k rozpoutání pogromu známého jako Křišťálová noc.

Grynszpan pak strávil dva roky ve francouzském vězení, neboť se řešilo, zda bude souzen ve Francii nebo vydán do Německa. Po porážce Francie byl předán gestapu a odvezen do Berlína. Nacisté s ním chystali monstrproces, který by odhalil "židovské spiknutí" a údajné vlivné židy v pozadí, kteří atentátníka vyslali. Grynszpan však odmítal spolupracovat a začal tvrdit, že vom Ratha zastřelil z důvodu mileneckých sporů. Nacisté ovšem nemohli připustit, aby se při veřejném procesu mluvilo o tom, že jejich národní mučedník mohl být homosexuál, proto Grynszpan strávil zbytek života v různých koncentračních táborech, aniž by byl za vraždu diplomata řádně odsouzen.