Dne 7. listopadu 1938 zastřelil sedmnáctiletý polský žid Herschel Grynszpan německého legačního tajemníka Ernsta Eduarda von Ratha v domnění, že se jedná o tamního německého velvyslance. Jako motiv uvedl špatné zacházení nacistických úřadů s jeho rodinou. Von Rath o dva dny později utrpěným zraněním podlehl, což dalo Goebbelsovi do ruky vynikající záminku k rozpoutání pogromu známého jako Křišťálová noc.