Půl hodiny po půlnoci (přesně v 0.35) vstoupila v platnost francouzská kapitulace, podepsaná 22. června v Compiègne, a bylo oficiálně ukončeno nepřátelství mezi Německem a Francií.

Kapitulační podmínky byly pro Francouze mimořádně tvrdé: například 60 % francouzského území bylo okupováno německým vojskem a veškeré náklady okupace nesla Francie (zbylé „svobodné území“ bylo okupováno v listopadu 1942); francouzská armáda mohla čítat maximálně sto tisíc mužů; více než 1,5 milionu francouzských válečných zajatců mělo zůstat v zajetí až „do konce války“, což znamenalo téměř pět let…