Na základě směrnice sovětského generálního štábu z poloviny května byla postavena 3. čs. samostatná brigáda tvořená převážně nově odvedenými volyňskými Čechy z osvobozených oblastí Ukrajiny.

v.t. Prameny a literatura k historii 3. čs. samostatné brigády.