3. čs. samostatná brigáda v SSSR

Dotaz: 3. čs. samostatná brigáda v SSSR
Tazatel: jensi | Datum: 12. 3. 2008

Již delší dobu zpracovávám události naší obce a sháním jakékoliv informace o 3.čs.brigádě - můžete mě poradit s nějakými webovými nebo literárními odkazy ? Děkuji Drozd Jan

Autor: Ondík | Datum: 19. 3. 2008

Vážený pane,

bohužel jste nám ve své otázce nespecifikoval, o historii jaké obce se vlastně zajímáte. Proto bude naše odpověď zatím velmi obecná a možná poslouží i jiným zájemcům o historii československých jednotek za II. světové války. Pokud nám napíšete ještě doplňující informace, pokusíme se samozřejmě naši reakci konkretizovat.

Co se týká odkazů na internetu, zde si můžete být jist, že bojovými osudy 3. československé samostatné brigády v SSSR se systematicky nevěnuje nikdo.

V literatuře je situace o něco lepší a zde doporučujeme zejména tyto publikace:

 • Miroslav ŠÁDA a kol., Za svobodu Československa. II. díl, Praha 1960
  - Zabývá se kromě dalšího vznikem 3. brigády a jejími boji v karpatsko-dukelské operaci.
 • Miroslav ŠÁDA a kol., Za svobodu Československa. III. díl, Praha 1961
  - Zabývá se postupem 1. čs. armádního sboru, včetně jednotek 3. brigády, z východního Slovenska až do Prahy.

U těchto dvou knih někdy bývá jako autor uveden v katalogu pouze „Kolektiv“.

Určitým vodítkem mohou být i následující knihy, byť v širším měřítku:

 • Kolektiv autorů, Osvobození Československa Rudou armádou 1944/45. Sv. I. a II, Praha 1965.
 • Kolektiv autorů, Vojenské dějiny Československa. IV. díl (1939-1945), Praha 1988
  - Informace jsou méně podrobné a všeobecnějšího charakteru než u předchozí dvojice. 

Dále existuje několik memoárových knih, sepsaných bývalými důstojníky 3. čs. brigády, nebo jejich vzpomínky, zpracované jinými publicisty:

 • Karel KLAPÁLEK, Ozvěny bojů. Praha 1987
  - Karel Klapálek byl po několik měsíců velitelem 3. brigády.
 • Jaroslav SELNER, František CINGER, Generál z rodu rebelů. Čechtice 2007
  – Jaroslav Selner převzal velení brigády po Karlu Klapálkovi (tuto knihu sestavil jako spoluautor jeho syn).
 • Vilém SACHER, Pod rozstříleným praporem. Praha 1991
  – Vilém Sacher působil jako velitel brigádního dělostřelectva.
 • Pavel a Zdeňek HRABICOVI, Zapomenutý generál Karel Klapálek. Praha 2006
  (1. vydání této knihy vyšlo pod názvem  „Muž, který velel mužům“ v roce 1988)
 • Olga KOŠUTOVÁ, Voják vypravuje. Brno 1948
  – Olga Košutová byla dcerou generála Klapálka.

                                                         xxx

Na základě doplňující informace, že tazateli se jedná především o obec Velké Karlovice na Valašsku, můžeme uvést, že tímto regionem a jeho osvobozením se zabývá publikace:

 • Naše Valašsko, Sborník prací o jeho životě a potřebách, Ročník IX (1946), č. 1-2

Zcela vyčerpávající informace naleznete v Ústředním vojenském archivu-Vojenském historickém archivu v Praze 8, kde jsou badatelům k dispozici válečné deníky 3. brigády. Jedná se především o následující, které naleznete ve sbírkách pod těmito odkazy:

 • VÚA-VHA, fond SSSR-VIII, inv. č. 87, sign. 1/6/3, Válečný deník 16. 3. – 19. 5. 1945
 • VÚA-VHA, fond SSSR-VIII, inv. č. 88, sign. 1/6/4, Kronika 3. čs. sam. brigády 1944-1945

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.