Sjezd NSDAP v Norimberku v září 1938

Mezi lety 1923 až 1938 proběhlo celkem deset celoněmeckých sjezdů NSDAP. První se konal roku 1923 v Mnichově a druhý v roce 1926 ve Výmaru. Následující v letech 1927 a 1929 se již konaly v Norimberku, který byl vyhlášen oficiálním stranickým sjezdovým městem. Po nacistickém převzetí moci se sjezdy v letech 1933-1938 pořádaly v Norimberku každoročně (sjezd připravovaný na září 1939 byl po vypuknutí války s Polskem zrušen a další se již během války nekonaly). Známé jsou zejména sjezdy z let 1933 a 1934, zachycené režisérkou Leni Riefenstahl v propagandistických dokumentech Der Sieg des Glaubens (Vítězství víry) a Triumph des Willens (Triumf vůle).

Sjezdy doprovázelo mnoho masových veřejných průvodů, přehlídek a shromáždění. Pro tyto účely začali nacisté v Norimberku upravovat nebo nově stavět celou řadu různých objektů podle plánu Hitlerova dvorního architekta Alberta Speera. Známým místem masových shromáždění a přehlídek byl zejména Zeppelinfeld (Zeppelinovo pole), z vrcholu jehož čestné tribuny Američané v roce 1945 odstřelili obří svastiku.

Poslední sjezd NSDAP byl v Norimberku uspořádán 5.-12. září 1938 a na počest anšlusu Rakouska byl nazván jako "Velkoněmecký sjezd" (Reichsparteitag Großdeutschlands). Konal se v době vrcholící mnichovské krize.

Čestným hostem sjezdu byl i vůdce Sudetoněmecké strany (SdP) Konrad Henlein. Hitler na závěr sjezdu 12. září 1938 přednesl ostře útočný projev proti Československu a prezidentu Benešovi. Tento projev se stal roznětkou pro vyvolání sudetoněmeckého povstání v čs. pohraničí, které bylo čs. vládou rychle potlačeno (v pohraničí bylo vyhlášeno stanné právo, SdP byla rozpuštěna a na K. Henleina byl vydán zatykač).

Fotografie pocházejí z německé propagační publikace Reichstagung in Nürnberg. 1938. Der Parteitag Grossdeutschlands, Berlin 1938.