Milostovice - 9. září 2006

Jak je již tradicí, opět se po roce v Milostovicích konala rekonstrukce bitvy, či chcete-li, bojová ukázka. Každý rok měla poněkud jiný nádech. Letos se skládala ze tří částí:

  • defilé bojové techniky
  • střet Freikorpsu s SOS
  • ukázka fiktivního napadení státu Německem v kritickém roce 1938

Co se týče techniky, bylo možno shlédnout OA vz. 30, LT vz. 38, Praga RND a na německé straně Sdkfz 222, tři OT-810, Horch, BMW R-75 a ještě několik motocyklů. Sovětská technika, třebaže se rekonstrukcí nezůčastnila, byla zastoupena T-34/85 a SU-100. AČR reprezentovalo velitelské vozidlo na podvozku BVP.

První ukázka bojů, proběhla celkem rychle. Měla ovšem své nedostatky, slabě ozbrojení ordneři zahánějí armádu, vyzbrojenou dokonce lehkými kulomety. Nakonec ale SOS ordnery zatlačilo zpátky za hranice.

Druhá ukázka byla perfektně promyšlená. Začínala mobilisací. Malý stan představoval mobilisační středisko a autobus přivezl záložníky. Pak Němci zahájili útok. Zprvu se jim, až na dílčí neúspěchy, např. rozbití ženijního družstva, které mělo vyřadit z provozu OP-S 25, dařilo: Heeres a Waffen SS se probily přes HOP a postupovaly do vnitrozemí. Jenže pak přišly posily z rychlé divise. Děj se prudce obrátil. Československá pěchota, bravurně synchronizovaná s útočnou vozbou zahájila protiútok. Ten se zastavil až na německých hranicích.

Během bojů několikrát hořelo, takže museli zasahovat hasiči. Ale i přesto byly rekonstrukce povedené a na polích za Milostovicemi jsem strávil příjemné odpoledne.