Kácov

Most postavený ze stavebnice Bailey přes Sázavu u Kácova (Kutná Hora) posloužil jako kulisa při natáčení filmu Tmavomodrý svět. Vidět ho můžete ve scéně, kdy oba hlavní hrdinové odjíždějí do emigrace.

Most je sestaven ze tří polí. Nejdelší z nich je přímo nad řekou tvořeno zdvojenými dvoupatrovými nosníky po dvanácti dílcích na délku. Na tomto poli je přes mohutnost konstrukce pouhým okem znatelný průhyb daný právě značnou váhou vlastní konstrukce při poměrně velkém rozpětí. Další dvě pole jsou výrazně kratší (po šesti a sedmi dílcích) se zvojenými jednopatrovými nosníky a slouží jako záplavové (inundační).

Zajímavě opravená je mostovka, kdy prkenný záklop je položen pod úhlem 45° k ose mostu. Jinde obvyklé dřevěné obrubníky zde schází.

Fotografie jsou z roku 2006 a děkujeme za ně Kubovi.