Cheb 1945

Autor fotografií: James W. Hill (uvolněno pro knihu L. Matějíčka „Chebská křídla“, zveřejněno se souhlasem autora).

Autorem popisků k fotografiím je Dipl.-Ing. Gustav Höhn