Battle of Britain Memorial

Británie nese na své půdě více připomínek bitvy o Británii, nejmladší z nich je zatím Battle of Britain Memorial na Victoria Embankment na břehu Temže v centru Londýna, přímo naproti London Eye. Byl odhalen 18. září 2005 při 65. výročí bitvy princem Charlesem. Rozpočet na stavbu památníku, celkem 1 740 000 liber, byl hrazen zejména ze soukromých darů a příspěvků organizací, Česká republika (jako jediný stát) věnovala na výstavbu částku 52 700 liber.

Památník je tvořen „dynamickými“ plastikami od sochaře Paula Daye a desítkami bronzových desek se jmény všech příslušníků RAF účastnících se bitvy o Británii. Mezi 2935 jmény můžeme nalézt i 88 československých rodáků, z nichž nejúspěšnějším je nesporně Sgt Josef František. Na spodní části nesmí chybět slavný citát W. Churchila „Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few“.

V úzkém centru Londýna je, mimo nespočtu dalších památníků osobností a událostí světových válek, také o něco mladší Bomber Command Memorial. Pokusíme se připravit i fotogalerii s dalšími význačnými památníky Londýna, které se druhé světové války týkají.