Dne 20. srpna 1940 opět Sir Winston Churchill předstoupil před House of Commons a ve své řeči shrnul dosavadní vývoj Bitvy o Británii. Zhruba do dvou třetin svého projevu si schoval větu, která definovala hrdiny léta 1940, byla s bitvou nerozlučně spjata a vyjadřovala její podstatu – totiž že bitvu o Británii nerozhodují masy vojáků na blátivém bojišti, ale úzká skupinka mladých specialistů:

Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few.
Na poli lidských konfliktů ještě nikdy nevděčilo tolik za tak mnoho tak málu.

Podle pamětí Lorda Ismaye, náčelníka imperiálního generálního štábu, tento výrok poprvé použil o čtyři dny dříve, na svém sídle v Chequers, po sledování vzdušných bitev z velitelství 11. skupiny v Uxbridge.