Vydání osob po kapitulaci Francie v červnu 1940

Dotaz: Vydání osob po kapitulaci Francie v červnu 1940
Tazatel: Milan Bárta | Datum: 9. 5. 2013

Dobrý den, mám dotaz ohledně kapitulace Francie v červnu 1940. Podle dohody o příměří byla prý vláda ve Vichy povinna vydat Německu a jeho spojencům ze svého území osoby, které si soudy ve fašistických zemích vyžádaly. Mělo jít o osoby, které se dopustily na těchto územích údajných zločinů. Je to pravda? Dal by se někde sehnat český text kapitulační dohody? Díky.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 16. 5. 2013
Máte zřejmě na mysli článek 19 německo-francouzské dohody o příměří podepsané 22. června 1940 v Compiègne. Tento článek stanovil následující:

Všichni němečtí váleční a civilní zajatci ve Francii, včetně těch zatčených a odsouzených, kteří byli zadrženi a odsouzeni kvůli činnosti ve prospěch Německé říše, budou bez odkladu vydáni německým vojskům.

Francouzská vláda je povinna vydat všechny Němce požadované německou vládou, kteří se nacházejí ve Francii i ve francouzských državách, koloniích, protektorátních a mandátních územích.

Francouzská vláda se zavazuje, že zabrání přesunu německých válečných a civilních zajatců z Francie na území francouzských držav nebo cizích států. Poskytne přesný seznam s místy pobytu zajatců již odvezených mimo území Francie a také nemocných a zraněných zajatců, kteří nemohou být převáženi. Německé vrchní velení převezme péči o nemocné a zraněné německé válečné zajatce.

Počty německých zajatců ve Francii dosahovaly maximálně několika set až tisíc mužů. Významný byl zejména druhý odstavec uvedeného článku, který se týkal Němců uprchlých do Francie před nacistickou perzekucí.

Zdroj: Deutsch-französischer Waffenstillstandsvertrag vom 22. Juni 1940