Vladimir Vasiljevič Karpov

Dotaz: Vladimir Vasiljevič Karpov
Tazatel: Radexx | Datum: 18. 2. 2011

Dobrý den. V nové knize Marka Solonina Vymývání mozků autor počínaje stránkou 14 zmiňuje Vladimíra Vladimiroviče Karpova. Mám za to, že se ve skutečnosti jedná o Vladimíra Vasiljeviče Karpova, kterému vyšly v češtině např. kniha Přiveďte ho živého nebo kniha Generál (o arm. gen. I.J. Petrovovi). Je tomu tak ? Mohli byste případně o tomto V.V. Karpovovi něco napsat, zjm. o jeho postsovětské tvorbě? Děkuji.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 5. 6. 2011
Ano, jde skutečně o sovětského (ruského) spisovatele a publicistu Vladimira Vasiljeviče Karpova (1922-2010), který za války v roce 1944 získal titul Hrdiny Sovětského svazu. Po válce až do 60. let pokračoval ve vojenské kariéře. V roce 1966 odešel do výslužby a věnoval se už pouze dráze spisovatele. V první polovině 80. let byl šéfredaktorem časopisu Novyj mir, v době pěrestrojky v letech 1986-91 byl prvním tajemníkem Svazu spisovatelů SSSR. Od 60. do 90. letech vydal několik desítek knih s válečnou tematikou, obdržel několik různých státních ocenění. Šlo tedy o dost prominentního sovětského spisovatele, kromě válečných románů je autorem řady knih válečné literatury faktu a životopisů. Kromě Vámi zmiňovaného I. J. Petrova jsou známé třeba jeho oslavné biografie maršála G. K. Žukova. Jeho texty jsou mnohdy na pomezí faktografie a beletrie, k mnohým tvrzením zejména v jeho posledních knihách je třeba přistupovat velmi obezřetně.

Za zmínku stojí, že Karpov byl jedním z prvních, kdo se zmínil o „Žukovově plánu“ z 15. května 1941, ve kterém se navrhoval preventivní útok na soustřeďující se Němce. Poprvé byly pasáže z tohoto plánu zveřejněny v roce 1989 Dmitrijem Volkogonovem v jeho životopisu Stalina a právě Karpovem v životopisu Žukova. Karpov z plánu obsáhleji citoval i ve svém článku o Žukovovi v časopisu Kommunist vooruženych sil v březnu 1990. Zatímco později se ruská historiografie snažila význam tohoto plánu zpochybnit s odkazem na to, že údajně nebyl schválen a ani by nebyl v praxi realizovatelný, tak Karpov tehdy tento plán oslavoval jako další ukázku Žukovovy geniality - nepochyboval o tom, že by plán uspěl a barvitě popisuje chaos, který by podle něj na německé straně po naprosto nečekaném sovětském útoku nastal.