Tanky FT v armádě ČSR

Dotaz: Tanky FT v armádě ČSR
Tazatel: Dandulán | Datum: 4. 4. 2007

Dobrý den, prosím vás kolik měla čs. armáda tanků Renault FT-17.

Autor: Martin Vlach | Datum: 5. 4. 2007

Absenci plnohodnotného tanku chtěla československá armáda ve svých počátcích vyřešit nákupem ze zahraničí. Jako ideální varianta se naskýtal nákup přebytečných lehkých tanků Renault FT-17 od spojenecké Francie. První návrh na nákup zazněl již v roce 1919 od gen. Pellého, a to rovnou pro vyzbrojení celého praporu, se souhlasem ministra národní obrany V. Klofáče objednal 75 strojů za zhruba 50 mil. korun. Proti tomu se postavil plk. Kalhous, náčelník organizačního oodělení hl. št., který navrhoval zakoupení pouze 6 vozidel pro vyzkoušení. V prvním čtvrtletí roku 1920 odešla do Francie objednávka na tento počet, ale dodání se zkomplikovalo a Francie tvrdila, že tanky nemůže dodat, protože nejsou k dispozici. Suma vyčleněná na tuto objednávku činila 1.230.000 Kč. MNO objednávku ponechalo a roku 1921 vyslalo na kurzy do výcvikového střediska ve Versailles dva důstojníky, nadporučíky Vodičku a Petra. O rok později stejným kurzem prošel kapitán Sovadina. V tomto roce byl do Československa dovezen první z tanků1) a do konce roku jej následovaly další čtyři. Další dva tanky byly zakoupeny dodatečně v roce 1923 s dodáním o rok později. Všechny tanky byly ještě válečné výroby a opotřebované.

Celkově tedy bylo nakoupeno pouze 7 tanků FT-17. Dodány byly mezi lednem 1922 až červnem 1924. Zařazeny do výzbroje čs. armády byly pod označením Lehký tank Renault FT, a to na základě výnosu MNO čj. 143.578/Taj.-nákup 1921. Tanky byly odlišné dle výzbroje:

Jejich nasazení ve výcviku započalo brzy po dodání a hned 31. července 1923 se zúčastnily cvičení se 6. pěší brigádou. Později nechyběly na téměř žádné větší vojenské přehlídce či manévrech. Tím ale značně trpěla provozní spolehlivost2), v letech 1927-28 prošly generální opravou, ale i tak bylo v létě roku 1933 navrženo jeden tank rozebrat a jeho součástky použít na opravy zbývajících strojů. Bylo to dáno zvláště obtížemi se získáváním náhradních dílů z Francie a celkovou zastaralostí konstrukce. Další dva stroje byly zrušeny a změněny na výukové pomůcky roku 1935 (voj. ev. čísla 13011 a 13007) a jeden následoval o rok později. Nahrazovány byly novými lehkými tanky vz. 34. Již dříve, roku 1929, byla kulometným strojům změněna výzbroj, francouzské kulomety Hochkiss nahradily čs. kulomety vz. 7/24. Důvod byl opět v náhradních dílech a také vyčerpání zásob munice. Roku 1938 zůstávaly v aktivní službě již jen tři stroje. Po okupaci zbytku Československa byly stále v provozuschopném stavu, ale Wehrmacht o ně nejevila zájem. Tanky přečkaly válku, ale po ní byly sešrotovány.
K původně uvažované licenční výrobě nikdy nedošlo, hlavním důvodem bylo rychlé zastarávání tanku již v době dodání do RČS.

První jednotkou určení byl Prapor útočné vozby, od září 1933 Pluk útočné vozby a nakonec pak Pluk útočné vozby 1 od září 1935. Původní vojenská (taktická) čísla byla 51 až 57. V prosinci 1932, se zavedením nové evidence vozidel, dostaly stroje přiděleny vojenská evidenční čísla 13006 až 13012. Původně byly tanky celé natřeny barvou khaki, spolu s přečíslováním v roce 1932 byly přebarveny na standardní čs. trojbarevnou kamufláž.

Technická data:

Rozměry (d x š x v)   496 x 174 x 214 cm 
Hmotnost
 
 6,5 tuny kulometná verze
 6,7 tuny kanonová verze
Pancéřování
 
 6-16 mm korba
 16-22 mm věž
Výkon motoru
 25,9 kW (35 k)
Maximální rychlost
 7,8 km/h
Dojezd  35 km
Výzbroj kanonové verze
 1 kanon Puteaux SA-18 3,7 cm s 237 náboji
Výzbroj kulometné verze
 1 kulomet Hotchkiss vz. 14 ráže 8 mm, od roku 1929 kulomet vz. 7/24 Schwarzlose 7,92 mm s 4800 náboji
Osádka  2 muži - řidič v korbě a velitel/střelec/nabíječ ve věži

Tank mohl překonávat příkopy o šířce až 1,8 metru, případně širší, pokud byl vybaven tzv. ostruhou na zádi vozidla, která délku tanku prodlužovala.

Další dobové fotografie lehkých tanků Renault FT na našem webu: 1, 2
Uvedené fotografie pochází ze soukromé sbírky autora a sbírky pana Daniela Minára.

Poznámky:
1) První stroj Renault FT-17 dorazil 14. ledna 1922 dle výnosu MNO. čj. 504761/boj.ex.1921 z Francie k milovickému Velitelství zvláštních bojových útvarů a zde obdržel evidenční číslo 51.
2) „Dlouhá léta se naše útočná vozba skládala hlavně z obrněných aut a z několika válečných francouzských Renaultů, které patřily k atrakcím milovického vojenského tábora - byly-li ve stavu pojízdném, což bylo zřídka“ citace Důstojnické listy 1936 číslo 46 in Holub, Ota.

Prameny:
 • FIDLER, J., SLUKA, V.: Encyklopedie branné moci republiky československé 1920 - 1938, Libri, Jihlava, 2006
 • HOLUB, Ota: Československé tanky a tankisté, Naše vojsko, Praha, 1980
 • KLIMENT, CH. Charles, FRANCEV, Vladimír: Československá obrněná vozidla 1918 - 1938, Ares, Praha, 1999
 • Renault FT, http://www.forteg.cz/modely/technika/renault_ft.htm, 10. 6. 2010


Komentáře

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.