Těžký kulomet Schwarzlose

Těžký kulomet Schwarzlose M.07/12 je vodou chlazená zbraň původně zavedená v armádě Rakousko-Uherska na počátku 20. století. Jedná se o zbraň z dílny Andrease Wilhelma Schwarzloseho fungující na principu částečně uzamčeného závěru. Kulomet se vyráběl v letech 1905-39 v několika úpravách a rážích dle země výroby. Původní rakousko-uherský kulomet používal náboj ráže 8 mm (8×50R Mannlicher, M.93). Bohužel, systém zbraně měl několik nevýhod - funkce částečně uzamčeného závěru způsobovala časté přetržení nábojnic a nutnost olejového mazání nábojů při střelbě zase vyšší kouřovost při střelbě. Účinné použití zbraně v poli vyžadovalo robusní trojnožku (byla zavedena i lehká verze pouze s dvojnožkou, ale s ní nebylo dosahováno požadované stability). Celková váha kompletu byla 44 kg, samotná zbraň s olejem (0,5 litru) a chladící vodou (3 litry) vážila 24 kg. Zbraň používala látkové pásy po 250 nebo 100 nábojích v dřevěných schránkách, náboje se do zbraně podávaly přes neobvyklý rotační podavač. Teoretická kadence kulometů z předválečné produkce byla udávána 580 ran za minutu, prakticky se ale takovéto rychlosti nedosahovalo.

Kulomet se po rozpadu monarchie dostal jako dědictví v počtu cca 900 kusů do výzbroje vznikající československé armády. Časem byly ještě další kulomety typu Schwarzlose nakoupeny v Rakousku a Itálii. K 1. lednu 1922 je ve výzbroji čs. armády uváděno 4773 kulometů typu Schwarzlose. Zde ale časem vyvstalo několik problémů. Jednak s dodávkami náhradních dílů a postupně i celých nových kulometů, jelikož veškeré výrobní zařízení bylo pouze v Rakousku. Druhým problémem byla používaná ráže, jelikož se po zavedení pušky vz. 24 uvažovalo pouze s náboji 7,92 mm (7,92×57 Mauser). Oba problémy řešila pražská Zbrojovka ing. F. Janeček v Nuslích, která na jaře 1922 dostala od MNO dva kulomety ke zkouškám. Od roku 1923 se postupně ing. Janeček zařídil na výrobu nových i adaptaci starších zbraní na ráži 7,92 mm. Bohužel odlišnost obou typů náboje zapříčinila dlouhé zdržení celé adaptace, a přestože ji továrna zvládla, teprve v polovině září 1925 získala povolení k adaptaci 3157 zbraní. Do roku 1934 upravila 4987 kulometů vz. 7/12 a vz. 16 a dalších 2253 kusů vyrobila mezi lety 1923-32. Nově vyrobené komplety se pak označovaly těžký kulomet vz. 24, adaptované těžký kulomet vz. 7/24

Zde zachycená zbraň je pravděpodobně přímo rekonstruovaný kulomet vz. 7/24, nicméně se zcela jistě jedná o kulomet rekonstruovaný na ráži 7,92 mm Mauser (sáňkové hledí, delší hlaveň). Podstavec ke zbrani je prvorepublikový vz. 24 s úpravou pro možnost přestavení na protiletadlový podstavec.

Momentálně je příležitostně vystavován v Muzeu lehkého opevnění vz. 36 Ústí n.L.-Hostovice. V expozici muzea představuje kulomet vz. 7/24, který tvořil výzbroj lehkého opevnění starého typu (LO vz. 36) i novějších řopíků (LO vz. 37).

Další fotky kulometu Schwarzlose na Fronta.cz: