Stamm Kompanie, Stab

Stamm Kompanie, Stab
Dotaz: Tadeus - 1. 6. 2016

Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně značení na německých ID známkách. Nevím co si představit pod kmenovou rotou - je to základní jméno jednotky, které se v průběhu měnilo? A podle čeho se určuje jestli je kmenová? Jiné známky třeba nemají v názvu kmenová. Pak také co si představit pod štábem? Kdo tam všechno spadal a kolik mohl mít lidí? Když je takto označená známka, může to být důstojník, či nějaký desátník atd.? Měl by mít důstojník nejnižší číslo ve štábu, tedy na známce? Jestli nejdete trochu času na odpověď, budu velice rád. Nebo alespoň nějaký odkaz, kde bych se dočetl více. Nikde jsem nic nenašel. Tyto otázky se snažím už dlouho zjistit, bohužel každý říká něco jiného. Rád bych věděl jak to doopravdy je. Děkuji.

Dobrý den, obě Vámi zmiňované označení jednotek souvisí s organizací německé armády, pokusím se tedy o jejich vysvětlení a popis jejich organizace.

kmenová rota (Stamm Kompanie)
Tato rota se objevuje v rámci záložní armády (Ersatzheer), která zajišťovala výcvik branců a doplňování polní armády (Feldheer). Na začátku války byla záložní armáda organizována obdobně jako polní armáda. V rámci každého branného obvodu (Wehrkreis) bylo ustaveno několik štábů záložní divize (Division Nr.), kterému podléhalo několik štábů záložních pluků (Stab / Ersatz Regiment), praporů (Stab / Ersatz Bataillon) a oddílů (Stab / Ersatz Abteilung) jednotlivých druhů vojsk (pěchota, dělostřelectvo, ženisté,...). Pro příklad si můžeme uvést organizaci 148. záložní divize / VIII. branného obvodu (Division Nr. 148 / Wehrkreis VIII) z června 1940.
Division Nr. 148
Infanterie Ersatz Regiment 8
Infanterie Ersatz Bataillon 28 
Infanterie Ersatz Bataillon 84
Infanterie Ersatz Bataillon 164
Infanterie Ersatz Regiment 28
Infanterie Ersatz Bataillon 7
Infanterie Ersatz Bataillon 350
Infanterie Ersatz Bataillon 461
Infanterie Ersatz Regiment 239
Infanterie Ersatz Bataillon 327
Infanterie Ersatz Bataillon 372
Infanterie Ersatz Bataillon 444
Infanterie Ersatz Regiment 252
Infanterie Ersatz Bataillon 38
Infanterie Ersatz Bataillon 183
Infanterie Ersatz Bataillon 452
Schützen Ersatz Bataillon 13  
Artillerie Ersatz Regiment 8  leichte Artillerie Ersatz Abteilung 8 
leichte Artillerie Ersatz Abteilung 28
schwere Artillerie Ersatz Abteilung 44
leichte Artillerie Ersatz Abteilung 116
leichte Artillerie Ersatz Abteilung 252
Pionier Ersatz Bataillon 8 
Bau Ersatz Bataillon 28 
Kraftfahr Ersatz Abteilung 8 
Fahr Ersatz Abteilung 28 
Každý záložní prapor resp. oddíl se v té době skládal z několika záložních rot (Ersatz Kompanie) resp. baterií (Ersatz Batterie) nebo eskadron (Ersatz Schwadron) – např. pěší záložní prapor (Infanterie Ersatz Bataillon) se skládal ze tří střeleckých rot (Schützen Ersatz Kompanie) a jedné kulometné roty (MG Ersatz Kompanie), vozatajský záložní oddíl (Fahr Ersatz Abteilung) se zase skládal ze tří vozatajských eskadron (Fahr Ersatz Schwadron) atd. Tyto prapory/oddíly zajišťovaly jak administrativu, tak výcvik. Tato organizace přetrvala až do srpna 1942, kdy došlo k reorganizaci záložní armády. Některé stávající záložní divize, pluky a prapory/oddíly byly přejmenovány na výcvikové (Ausbildungs) a zabývaly se už pouze výcvikem. Výcvikové jednotky, přesunuté na okupovaná území, pak byly přejmenovány na rezervní (Reserve) a v pozdější době z nich byly zformovány jednotky polní armády.

Nově postavené záložní prapory/oddíly už měly novou organizaci. Skládaly se z jedné kmenové (Stamm), několika rekonvalescentních (Genesenden) a několika pochodových (Marsch) rot. Kmenová rota řídila administrativní přijímání nových rekrutů a jejich odesílání k výcvikovým jednotkám, rekonvalescentní roty řídily přijímání vyléčených vojáků z nemocnic a po rekonvalescenci jejich propuštění zpět do činné služby a pochodové roty odesílaly vycvičené rekruty a vyléčené vojáky k bojovým útvarům. Všechny tři typy rot se skládaly z velitelské skupiny (Gruppe Führer), která tvořila stálý personál. Celkové početní stavy jednotlivých rot se pak měnily v závislosti na počtu odvedených rekrutů, přijmutých nemocných atd., obecně se však počítalo s průměrným měsíčním počtem 250 osob v jedné rotě.
Gruppe Führer
důstojníci 1x velitel roty
poddůstojníci 1x Hauptfeldwebel
5x instruktor
5x poddůstojník služeb
1x vrchní účetní
mužstvo 1x pomocník zbrojíře
1x kuchař
5x písař
2x mužstvo služeb
CELKEM
23 mužů, 9 pistolí, 11 pušek
3 kola
V letech 1943-45 se samostatné záložní a výcvikové jednotky postupně znovu slučovaly. Takto vzniklé jednotky se nyní označují jako záložní a výcvikové (Ersatz und Ausbildungs) a skládají se obvykle z kmenové, rekonvalescentní, pochodové a několika výcvikových rot.  

štáb (Stab)
Pod pojmem štáb je třeba si představit velitele jednotky (brigády, pluku, praporu/oddílu), kterému je k řízení podřízených útvarů přidělen nezbytný personál různé velikosti. Pro představu uvádím příklady složení štábů pěšího pluku a pěšího praporu.
Stab
Infanterie Regiment
(1943)důstojníci
1x velitel pluku
1x pobočník velitele
2x ordonanční důstojník
1x důstojník z.b.V. 
1x plukovní veterinář
1x veterinární důstojník
poddůstojníci
1x písař
mužstvo 3x jízdní spojka
3x cyklistická spojka
3x motocyklová spojka
1x kreslič
2x řidič osobního vozu
3x opatrovník koní
CELKEM
23 mužů, 7 pistolí, 15 pušek, 5 samopalů
8 koní, 2 kola, 3 motocykly, 2 osobní vozy
Stab
Infanterie Bataillon

(1943)


             
Gruppe Führer
(velitelské družstvo)
důstojníci
1x velitel praporu
1x pobočník velitele
1x ordonanční důstojník
1x praporní lékař
poddůstojníci 1x velitel spojek
1x písař
1x zdravotnický poddůstojník
mužstvo 2x jízdní spojka
4x cyklistická spojka
2x motocyklová spojka
1x řidič osobního vozu
1x opatrovník koní
Nachrichten Staffel
(spojovací roj)
poddůstojníci 1x velitel roje
1x velitel kabelového hloučku
1x velitel rádiového hloučku
mužstvo 1x jezdec
13x telefonista
8x radista
Troß
(trén)
vojenští úředníci 1x účetní
1x zbrojíř
poddůstojníci 1x velitel trénu
1x praporní písař
1x kuchař
1x poddůstojník pro přístroje
1x vrchní účetní
1x kovář
mužstvo 1x písař
2x pomocník zbrojíře
1x kovář
1x kolař
1x sedlář
1x kuchař
1x obuvník
1x krejčí
7x vozka
1x velitel zásobování
Verpflegungstaffel II
(zásobovací roj II)  
 poddůstojníci 1x velitel zásobování
mužstvo 5x vozka
4x hlídač povozů
  CELKEM
77 mužů, 8 pistolí, 58 pušek, 14 samopalů, 1 kulomet
33 koní, 6 kol, 2 motocykly, 1 osobní vozy
Jak je z výše uvedeného patrné, štáb mohl čítat několik desítek až téměř stovku mužů různých hodností. Stanovit tedy podle osobního čísla na ID známce, zda patřila důstojníkovi, poddůstojníkovi nebo vojínovi, je značně problematické. Obecně můžeme říci, že na začátku války, kdy se útvary mírové armády během mobilizace doplňovaly na válečné počty povoláním záložníků, mohly známky s nižším číslem patřit velitelům a důstojníkům, kteří už u jednotek byli, jako poslední pak obdrželi známky záložníci, kteří dorazili k jednotce až s několikadenním zpožděním (ale mezi nimi mohli být také důstojníci v záloze). Na druhou stranu, jestliže byla nějaká jednotka nově stavěna až za mobilizace (typické jsou například průzkumné oddíly pěších divizí), kde mezi prvními vojáky nové jednotky mohl být např. poddůstojník s hrstkou vojínů, dostali nejnižší čísla oni a zbytek personálu obdržel čísla v pořadí, v jakém k jednotce dorazili.
Autor: Glynwed | Datum: 1. 6. 2016

 • *
  Vyplňte prosím jméno
 • *
  Vyplňte prosím název
 • *
  Vyplňte prosím text komentáře
 • Vyplňte správně kontrolu
 • *
  Odpovězte prosím na dotaz - ochrana proti spamu

Hvězdička označuje povinné položky. Komentáře jsou před zveřejněním moderovány.