Spálená země - ARLZ

Dotaz: Spálená země - ARLZ
Tazatel: Martin | Datum: 14. 2. 2007

Prosím vás o zaslání informací ohledně tématu "spálená země".

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 22. 2. 2007
Pojem „spálená země“ (taktika spálené země) se používá pro označení takové ústupové činnosti, kdy je zničen průmysl, důležité hospodářské a zemědělské objekty, komunikace a infrastruktura, odvezeny všechny využitelné zásoby a předměty a případně i evakuováni obyvatelé, takže protivníkovi padne do rukou skutečně téměř doslova „spálená země“.

K tomuto postupu při ústupu vyzval např. Stalin vojska Rudé armády ve svém prvním válečném projevu z 3. července 1941:

Při vynuceném ústupu oddílů Rudé armády je třeba dopravovat do zázemí všechna železniční vozidla, nenechávat nepříteli ani jednu lokomotivu, ani jeden vagon, neponechávat nepříteli ani kilogram obilí, ani litr benzínu. Kolchozníci musí odvádět z místa veškerý dobytek, obilí odevzdávat v úschovu státním orgánům, aby bylo odvezeno do krajů v zázemí. Veškerý cenný majetek - včetně barevných kovů, obilí a benzínu - který nemůže být vyvezen, musí být bezpodmínečně zničen.

V krajích obsazených nepřítelem je třeba ustavovat partyzánské oddíly, jízdní i pěší, ustavovat skupiny diverzantů k boji proti oddílům nepřátelské armády, k rozpoutávání partyzánské války všude a ve všech místech, k vyhazování mostů, železnic, k ničení telefonního a telegrafního vedení, k podpalování lesů, skladů a obozů. V obsazených krajích nutno vytvářet nesnesitelné podmínky pro nepřítele a všechny jeho pomahače, pronásledovat a vyhlazovat je na každém kroku, mařit všechna jejich opatření.

Stejně tak taktiku „spálené země“ uplatňovali Němci při ústupu ze SSSR v letech 1943-44 (např. v hospodářsky vyspělých oblastech Ukrajiny - Donbas apod.). Uceleně taktiku (či politiku) „spálené země“ shrnoval a definoval německý plán zvaný „ARLZ“ vydaný šéfem „Hospodářského štábu Východ“ (Wirtschaftsstab Ost) 1. června 1944. Počáteční písmena ARLZ vyjadřovala čtyři fáze přípravy a provádění ústupu:

  • Auflockerung (uvolnění) - přípravné práce na druhou fázi, odjezd a odvoz postradatelných lidí i materiálu
  • Räumung (vyklizení) - odvezení do týlu lidí i prostředků, které nejsou přímo nutné k boji, materiální zabezpečení bojujících jednotek
  • Lähmung (ochromení) - demontáž průmyslu, příprava zničení neodvozitelných zařízení
  • Zerstörung (zničení) - likvidace všeho, co na území zůstalo, zaminování území apod.

Při provádění plánu spolupracovaly civilní i vojenské složky a vytvořena byla i zvláštní destrukční komanda, která byla vybavena i speciálními technickými prostředky (např. na trhání železničních tratí). Součástí plánu bylo i hromadné likvidování nebo odvlečení vězňů koncentračních táborů dále do týlu (známé pochody smrti na konci války).

Na českém území se provádění plánu ARLZ na příkaz K. H. Franka začalo připravovat od prosince 1944 - byly zahájeny opevňovací práce, evakuace německého obyvatelstva, odváženy stroje, zařízení, různé důležité materiály a dokumenty, začala destrukce železniční sítě a mostů, v Terezíně a na dalších místech bylo krátce před koncem války urychleně popraveno několik desítek významných vězňů. Vzhledem k rychlému postupu fronty, vypuknutí povstání a rozkladu německé moci na konci války se nacistům nepodařilo plán ARLZ v českých zemích plně realizovat.

Blíže k tomuto tématu doporučuji knihu O. Sládka „Spálená země“ (Praha 1980).