Sovětské ztráty při osvobozování ČSR

Dotaz: Sovětské ztráty při osvobozování ČSR
Tazatel: Miroslava Čížková | Datum: 24. 8. 2006

Prosím o informaci ohledně počtu padlých sovětských vojáků při osvobozování ČSR. Děkuji.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 27. 8. 2006
Podle oficiálních ruských údajů (publikovaných v roce 1993 ve statistickém sborníku Grif sekretnosti sňat a v roce 2001 v doplněném vydání pod názvem Rossija i SSSR v vojnach XX veka) byly ztráty Rudé armády při osvobozování území Československa následující:

  Počet  Pozn.
Nevratné ztráty
  • bojové - padlí, zemřelí na zranění, zajatí a nezvěstní
  • nebojové - sebevraždy, havárie, popravení atd.
139 918  Z nich 122 392 padlí a zemřelí na zranění
Sanitární ztráty
  • Zranění a nemocní
411 514  Vícekrát zraněný voják mohl být ve statistice
uveden vícekrát. Zraněný voják, který po
návratu na frontu padl, byl uveden v obou kategoriích.
Celkem
551 432
 

Celkem při bojích mimo území SSSR - v Polsku, ČSR, Rumunsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Jugoslávii, Norsku, Bulharsku, Koreji a Číně zahynulo nebo bylo zajato 1 099 465 sovětských vojáků a 2 790 221 jich bylo zraněno (zranění mohli být ve statistice uvedeni vícekrát). Padlí a zranění na území ČSR tak tvořili 14,18 % těchto ztrát.

Viz také: