Sovětské ztráty při osvobozování ČSR

Sovětské ztráty při osvobozování ČSR
Miroslava Čížková - 24. 8. 2006

Prosím o informaci ohledně počtu padlých sovětských vojáků při osvobozování ČSR. Děkuji.

Podle oficiálních ruských údajů (publikovaných v roce 1993 ve statistickém sborníku Grif sekretnosti sňat a v roce 2001 v doplněném vydání pod názvem Rossija i SSSR v vojnach XX veka) byly ztráty Rudé armády při osvobozování území Československa následující:

  Počet  Pozn.
Nevratné ztráty - padlí, zemřelí
na následky zranění, nezvěstní atd. 
139 918   
Zranění
411 514  Vícekrát zraněný voják mohl být ve statistice
uveden vícekrát. Zraněný voják, který po
návratu na frontu padl, byl uveden v obou kategoriích.
Celkem
551 432
 

Celkem při bojích mimo území SSSR - v Polsku, ČSR, Rumunsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Jugoslávii, Norsku, Bulharsku, Koreji a Číně zahynulo nebo bylo zajato 1 099 465 sovětských vojáků a 2 790 221 jich bylo zraněno (zranění mohli být ve statistice uvedeni vícekrát). Padlí a zranění na území ČSR tak tvořili 14,18 % těchto ztrát.

Viz také:
Vojtěch Šír - 27. 8. 2006