SA - Sturmabteilung

SA - Sturmabteilung
Dotaz: Neználek - 17. 3. 2006

Dobrý den, potřeboval bych se dozvědět jaká byla náplň činnosti SA za války.

Význam SA (Sturmabteilung) po "noci dlouhých nožů" 30. června 1934, kdy bylo zavražděno asi 50 nejvyšších vůdců SA (mezi nimi i Stabschef der SA Ernst Röhm), dost upadl. SA si již nemohly dělat žádné politické ambice ani nárok na nějaké budoucí postavení srovnatelné s Wehrmachtem (ve velení SA existovaly před "nocí dlouhých nožů" určité tendence k vytvoření jakési "lidové armády", jejímž základem by byla právě SA). Naopak v protikladu k úpadku vlivu SA rostl vliv Himmlerových SS.

Po "noci dlouhých nožů" rychle klesal i počet členů SA - z 4,5 milionu v červnu 1934 na 1,6 milionu v říjnu 1935 a do roku 1938 dále klesl až na 1,2 milionu. Stabschef der SA byl po Röhmově odstranění v letech 1934-1943 Viktor Lutze a po jeho smrti při automobilové nehodě od roku 1943 do konce války Wilhelm Schepmann.

Co se týká role SA - zůstávala nadále polovojenskou organizací nacistické strany NSDAP, účastnila se jejích akcí, sjezdů a přehlídek. Členové SA se také ve velké míře podíleli na různých protižidovských akcích (např. známá "křišťálová noc" v listopadu 1938). Útvary SA byly mezi prvními při pochodu do Rakouska během anšlusu v březnu 1938. Během mnichovské krize se SA podílela na výcviku a vyzbrojování členů Sudetendeutsches Freikorps - podobnou roli SA sehrála i v létě 1939 při výcviku polovojenských jednotek z řad Němců v Gdaňsku. SA-Standarte Feldherrnhalle (elitní jednotka SA) se stala v roce 1938 základem 60. Infanterie Division (později 60. Panzergrenadierdivision).

Po vypuknutí války asi 2/3 třetiny členů SA postupně narukovaly do armády (členství v SA na rozdíl od SS nebylo náhradou vojenské povinnosti). V pokročilejších fázích války se SA také podílela na různých opevňovacích pracích, plnila různé pomocné úkoly pro armádu a policii a od roku 1944 byla využita i při formování a výcviku Volkssturmu.

Poměrně malý význam SA během války se odrazil i při norimberském procesu, kdy bylo obžalováno 6 zločineckých organizací - SA, SS, SD a gestapo, vedení NSDAP, říšský kabinet a vrchní velení Wehrmachtu (OKW). Na rozdíl od SS, SD, gestapa a NSDAP byla SA zproštěna viny v hlavních bodech obžaloby (zločiny proti míru apod.). Norimberský tribunál konstatoval, že jednotliví členové SA se podíleli na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech, že však ale nelze celou SA označit za zločineckou organizaci ve smyslu obžaloby.

Viz: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judorg.htm#sa
Autor: Vojtěch Šír | Datum: 19. 3. 2006