SA - Sturmabteilung

Dotaz: SA - Sturmabteilung
Tazatel: Neználek | Datum: 17. 3. 2006

Dobrý den, potřeboval bych se dozvědět jaká byla náplň činnosti SA za války.

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 19. 3. 2006
Význam SA (Sturmabteilung) po "noci dlouhých nožů" 30. června 1934, kdy bylo zavražděno asi 50 nejvyšších vůdců SA (mezi nimi i Stabschef der SA Ernst Röhm), dost upadl. SA si již nemohly dělat žádné politické ambice ani nárok na nějaké budoucí postavení srovnatelné s Wehrmachtem (ve velení SA existovaly před "nocí dlouhých nožů" určité tendence k vytvoření jakési "lidové armády", jejímž základem by byla právě SA). Naopak v protikladu k úpadku vlivu SA rostl vliv Himmlerových SS.

Po "noci dlouhých nožů" rychle klesal i počet členů SA - z 4,5 milionu v červnu 1934 na 1,6 milionu v říjnu 1935 a do roku 1938 dále klesl až na 1,2 milionu. Stabschef der SA byl po Röhmově odstranění v letech 1934-1943 Viktor Lutze a po jeho smrti při automobilové nehodě od roku 1943 do konce války Wilhelm Schepmann.

Co se týká role SA - zůstávala nadále polovojenskou organizací nacistické strany NSDAP, účastnila se jejích akcí, sjezdů a přehlídek. Členové SA se také ve velké míře podíleli na různých protižidovských akcích (např. známá "křišťálová noc" v listopadu 1938). Útvary SA byly mezi prvními při pochodu do Rakouska během anšlusu v březnu 1938. Během mnichovské krize se SA podílela na výcviku a vyzbrojování členů Sudetendeutsches Freikorps - podobnou roli SA sehrála i v létě 1939 při výcviku polovojenských jednotek z řad Němců v Gdaňsku. SA-Standarte Feldherrnhalle (elitní jednotka SA) se stala v roce 1938 základem 60. Infanterie Division (později 60. Panzergrenadierdivision).

Po vypuknutí války asi 2/3 třetiny členů SA postupně narukovaly do armády (členství v SA na rozdíl od SS nebylo náhradou vojenské povinnosti). V pokročilejších fázích války se SA také podílela na různých opevňovacích pracích, plnila různé pomocné úkoly pro armádu a policii a od roku 1944 byla využita i při formování a výcviku Volkssturmu.

Poměrně malý význam SA během války se odrazil i při norimberském procesu, kdy bylo obžalováno 6 zločineckých organizací - SA, SS, SD a gestapo, vedení NSDAP, říšský kabinet a vrchní velení Wehrmachtu (OKW). Na rozdíl od SS, SD, gestapa a NSDAP byla SA zproštěna viny v hlavních bodech obžaloby (zločiny proti míru apod.). Norimberský tribunál konstatoval, že jednotliví členové SA se podíleli na zločinech proti lidskosti a válečných zločinech, že však ale nelze celou SA označit za zločineckou organizaci ve smyslu obžaloby.

Viz: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/imt/proc/judorg.htm#sa