RSHA

Dotaz: RSHA
Tazatel: Maverick | Datum: 1. 11. 2008

Dobry den, Chcel by som sa opytat, v akom vztahu boli medzi sebou RSHA, SS, SD, a Gestapo... Kto tieto organizacie riadil? Patrila nejaka z tychto organizacii pod inu? Dakujem

Autor: Vojtěch Šír | Datum: 16. 11. 2008
RSHA je zkratka pro Hlavní říšský bezpečnostní úřad (Reichssicherheitshauptamt), který vznikl 1. října 1939 na základě výnosu říšského vůdce SS a šéfa německé policie Heinricha Himmlera z 27. září 1939 proto, aby sjednotil hlavní bezpečnostní složky nacistického Německa v jedné organizaci. V RSHA byly sjednoceny dosavadní Hlavní úřad bezpečnostní policie (Hauptamt der Sicherheitspolizei) a Hlavní úřad bezpečnostní služby (SD-Hauptamt) - v čele obou těchto úřadů stál do té doby Reinhard Heydrich, který se stal šéfem i nově zřízeného RSHA.

RSHA tak sloučil dosavadní bezpečnostní policii (Sicherheitspolizei - Sipo, tj. gestapo a kriminální policie) s bezpečnostní službou (SD) v jednom úřadě. Mimo RSHA zůstala uniformovaná pořádková police (Ordnungspolizei - Orpo), která byla podřízena Hlavnímu úřadu Pořádkové policie (Hauptamt der Ordnungspolizei, v čele stál SS-Obertsgruppenführer Kurt Dalegue, od roku 1943 SS-Obergruppenführer Alfred Wünnenber), jejími složkami byly ochranná policie (Schutzpolizei - Schupo), četnictvo (Gendarmerie) a další útvary (Technische Nothilfe, Feuerschutzpolizei, Bahnschutzpolizei atd.)

Kromě RSHA a Hlavního úřadu Pořádkové policie existovalo ještě 10 dalších hlavních úřadů SS (např. Hlavní rasový a osidlovací úřad (RuSHA), Hlavní hospodářský a správní úřad (WVHA) atd.). Kompletní strukturu „chobotnice“ SS najdete třeba zde.

RSHA se dělil na jednotlivé sekce či úřady (amty), v roce 1941 bylo platné složení (včetně velitelů):

  • Amt I - Personal - personální úřad, v čele stál SS-Brigadeführer Bruno Streckenbach
  • Amt II - Organisation, Verwaltung und Recht - organizační, právní a správní úřad, v čele stál SS-Standartenführer Hans Nockemann
  • Amt III - Deutsche Lebensgebiete - Sicherheitsdienst Inland (SD-Inland) - domácí zpravodajská služba, podléhala jí síť desetitisíců informátorů, vypracovávala pravidelné přehledy nálad a názorů obyvatelstva. V čele stál SS-Standartenführer Otto Ohlendorf.
  • Amt IV - Gegnererforschung und -bekämpfung - Geheimes Staatspolizeiamt (Geheime Staatspolizei - Gestapo) - tajná státní policie (Gestapo), v čele stál SS-Brigadeführer Heinrich Mülller
  • Amt V - Verbrechensbekämpfung - Reichskriminalpolizeiamt (Kriminalpolizei - Kripo) - kriminální policie (Kripo), v čele stál SS-Brigadeführer Arthur Nebe
  • Amt VI - Ausland (SD-Ausland) - zahraniční rozvědka SD, v čele stál SS-Brigadeführer Heinz Jost, od roku 1942 pak SS-Brigadeführer Walter Schellenberg
  • Amt VII - Weltanschauliche Forschung und Auswertung - světonázorový výzkum a vyhodnocování, součást SD, pod tento úřad spadal i archiv RSHA, prováděl také cenzuru. V čele stál SS-Standartenführer Franz Alfred Six.

Amt IV (Gestapo) a Amt V (Kripo) tvořily dohromady Bezpečnostní policii (Sicherheitspolizei - Sipo). Amt III, VI a VII zase Bezpečnostní službu (Sicherheitsdienst - SD).

Jako nový Amt Mil (nebo Amt VIII) byla v roce 1944 pod RSHA začleněna i vojenská zpravodajská služba (abwehr). V čele stanul šéf Amt VI (SD-Ausland) W. Schellenberg.

Śéfem RSHA byl v letech 1939-42 SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, po jeho smrti krátce sám Himmler a od ledna 1943 do konce války SS-Obergruppenführer Ernst Kaltenbrunner.

Jednotlivé úřady (sekce) RSHA se pak dělily na další oddělení - pro podrobné rozdělení viz třeba Encyklopedie tajných služeb ve 20. století (Praha 2006); O. Sládek - Zločinná role gestapa (Praha 1986); J. Lang - Gestapo (Praha 1994) nebo německá wiki.

Čili jednoduchá odpověď na Vaši otázku: RSHA byl jedním z hlavních úřadů v rámci SS/policie, jeho jednotlivými složkami byly Gestapo, Kripo, SD.