Polní divize Luftwaffe

Polní divize Luftwaffe
Dotaz: Warren Skip Muck - 4. 7. 2006

Co znamená německá polní letecká divize, kolik měla vojáků a jakou výzbroj (letadla, tanky). Dík.

Polní divize Luftwaffe (Luftwaffenfelddivision) byly obdobou pěších divizí pozemní armády (Infanteriedivision) vytvořenou z pozemního leteckého personálu. Celkem jich vzniklo 22, prvních deset bylo pro nasazení na východní frontě zformováno v říjnu 1942, ostatní pak v prosinci 1942 a na začátku roku 1943. Jejich struktura a organizace byla dost jednorázová a s nedostatečnou výzbrojí, prvních deset polních divizí Luftwaffe mělo pouze čtyři pěší prapory podřízené přímo diviznímu velitelství (žádné plukovní velitelství).

1. listopadu 1943 byly tyto polní divize z rámce Luftwaffe převedeny přímo k pozemní armádě (Heer), kde jim zůstalo původní číslování a označení Felddivision (L) (z názvu zmizelo slovo Luftwaffe) - jejich struktura měla nyní odpovídat standardní německé pěší divizi 1944 (asi 12500 mužů, tři pěší pluky, jeden dělostřelecký pluk a další pomocné jednotky). Pouze několik polních divizí přežilo až do konce války (např. 21. polní divize v kuronské kapse), většina jich byla během roku 1943-1944 po těžkých ztrátách zničena nebo rozpuštěna a zbytky převedeny do jiných pěších divizí.

Do rámce Luftwaffe jinak spadaly i další pozemní divize, jako parašutistické divize (Fallschirmjägerdivision), divize protiletadlového dělostřelectva (Flakdivision) a elitní tanková divize Hermann Göring (Panzerdivision později Fallschirm-Panzerdivision Hermann Göring)
Autor: Vojtěch Šír | Datum: 4. 7. 2006